Gödöllő Városért kitüntetés

Innen: Gödöllő
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gönczi Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2019. június 7., 15:32-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek,

közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést
érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő
város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez. 


GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy

közösség részesíthető. Kivételes esetekben a jelöltek számára és érdemük

elismerésére való tekintettel – a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján a képviselő-testület határozhat úgy, hogy adott évben fenti szabálytól eltérően több személyt vagy szervezetet részesít a díjban.5 /3/ A kitüntetés megosztva is adományozható, közös alkotás, együttesen elért ered-

mény alapján.

6 /4/ 5. §. /1/ A GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetéshez díszoklevél, térplasztika és pénzjutalom

jár.

/2/ A díszoklevél leírása

- fölül középen a város színes címere
- DÍSZOKLEVÉL
Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Név: ...................................... nak (nek) .................................................................
elismerve GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetést adományozza.
Gödöllő, adományozás napja

polgármester - alul középen a város pecsétjének lenyomata.