„Dr. Kalocsay Kálmán” változatai közötti eltérés

Innen: Gödöllő
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
22. sor: 22. sor:
  
 
=== Eredeti verseskötetei ===
 
=== Eredeti verseskötetei ===
 
+
* ''Dek elektitaj poemoj'' (Tíz válogatott vers a ''Strecita Kordo''-ból), [[1976]]
+
*1921 - ''Mondo kaj Koro'' (Világ és szív)
* ''Dissemitaj floroj'' (Szétszórt virágmagok) Budapest, [[2005]]
+
*1922 - ''Versojn oni ne aĉetas'' (A verseknek nincs keletje)
* ''Izolo'' (Elszigetelés) [[1977]]
+
*1931 - ''Streĉita Kordo'' (Felhangolt húr) (1978)
* ''La dekdu noktoj de satano'' (A sátán tizenkét éjszakája) [[1990]]
+
*1932 - ''Sekretaj Sonetoj'' (Titkos szonettek) (1989)
* ''Mondo kaj Koro'' (Világ és szív) [[1921]]
+
*1934 - ''Rimportretoj'' (Rímportrék)
* ''Rimportretoj'' (Rímportrék) [[1934]]
+
*1976 - ''Dek elektitaj poemoj'' (Tíz válogatott vers a ''Strecita Kordo''-ból)
* ''Streĉita Kordo'' (Felhangolt húr) [[1931]], [[1978]]
+
*1977 - ''Izolo'' (Elszigetelés)
* ''Sekretaj Sonetoj'' (Titkos szonettek) [[1932]], [[1989]]
+
*1990 - ''La dekdu noktoj de satano'' (A sátán tizenkét éjszakája)
* ''Versojn oni ne aĉetas'' (A verseknek nincs keletje) [[1992]]
+
*2005 - ''Dissemitaj floroj'' (Szétszórt virágmagok) Budapest
  
 
=== Műfordításai eszperantó nyelvre (Válogatás) ===
 
=== Műfordításai eszperantó nyelvre (Válogatás) ===
 
+
 
* ''Arthistorio'' (Hekler: Műtörténet), próza [[1934]]
+
*1922 - ''Kantanta kamparo'' (Éneklő mező - népdalok)
* ''Du kokcineloj'' (Gárdonyi Géza: Két Katica), próza, [[1923]]
+
*1923 - ''Johano la Brava'' (Petőfi Sándor: János vitéz), (1948, 1984, képregény 2001)
* ''Eterna Bukedo'' (Örök csokor) - költészeti antologia [[1931]]
+
*1923 - ''Du kokcineloj'' (Gárdonyi Géza: Két Katica), próza
* ''Ezopa saĝo'' (Ezópuszi bölcsesség) [[1956]], [[1978]]
+
*1931 - ''Eterna Bukedo'' (Örök csokor) - költészeti antologia
* ''Hungara Antologio'' (Magyar antológia) [[1933]], [[1983]];
+
*1933 - ''Hungara Antologio'' (Magyar antológia) (1983)
* ''Infero'' (Dante: Pokol), [[1933]], [[1979]]
+
*1933 - ''Infero'' (Dante: Pokol), (1979)
* ''Johano la Brava'' (Petőfi Sándor: János vitéz), [[1923]], [[1948]], [[1984]], képregény [[2001]]
+
*1934 - ''Arthistorio'' (Hekler: Műtörténet), próza
* ''Kantanta kamparo'' (Éneklő mező - népdalok), [[1922]]
+
*1956 - ''Ezopa saĝo'' (Ezópuszi bölcsesség) (1978)
* ''Kantoj kaj Romancoj'' (Heine: Dalok és románcok) Waringhien-nel közösen, [[1969]]
+
*1969 - ''Kantoj kaj Romancoj'' (Heine: Dalok és románcok) Waringhien-nel közösen, ó
  
 
=== Szerkesztés ===
 
=== Szerkesztés ===
  
* ''Dekdu Poetoj'' (Tizenkét költő) [[1934]]
+
*1934 - ''Dekdu Poetoj'' (Tizenkét költő)
* ''Naŭ poetoj'' (Kilenc költő) [[1938]], [[1989]]
+
*1938,1989 - ''Naŭ poetoj'' (Kilenc költő)  
* Enciklopedio de Esperanto Eszperantó enciklopédia. / red. [[Kökény Lajos|L. Kökény]], [[Bleier Vilmos|V. Bleier]] ; la lingvo-fakon K. Kalocsay ; iniciatinto-cefredaktoro I. Sirjaev. Budapest : Literatura Mondo, [[1933]].
+
*1933 - Enciklopedio de Esperanto Eszperantó enciklopédia
  
 
=== Nyelvészeti és prózai művek (Válogatás) ===
 
=== Nyelvészeti és prózai művek (Válogatás) ===
 
+
* ''8000 frazeologiaj esprimoj'' (8000 frazeológiai kifejezés, Csiszár Adával közösen) [[2003]]
+
*1935 - ''Plena gramatiko'', (Teljes nyelvtan, mondattan és szóképzés rész), (későbbi kiadások 1938, 1958-1964)
* ''Diino Hertha'' (Hertha istennő)[[1992]]
+
*1948 - ''Eszperantó nyelvtan'' -
* ''Domfabriko'' (Házgyár, 6000 kifejezés magyar-eszperantó, Csiszár Adával közösen) [[1975]]
+
*1966 - ''Rendszeres eszperantó nyelvtan'' (későbbi kiadások: 1968, 2004)
* ''Eszperantó nyelvtan'' - [[1948]]
+
*1975 - ''Domfabriko'' (Házgyár, 6000 kifejezés magyar-eszperantó, Csiszár Adával közösen)
* ''Plena gramatiko'', (Teljes nyelvtan, mondattan és szóképzés rész) [[1935]], [[1938]], [[1958]]-[[1964]]
+
*1992 - ''Sendemandaj respondoj'' (Kérdezetlen válaszok) Sezonoj
* ''Rendszeres eszperantó nyelvtan'' [[1966]], [[1968]], [[2004]]
+
*1992 - ''Diino Hertha'' (Hertha istennő)
* ''Selektitaj leteroj'' (Válogatott levelek) Budapest, [[2006]]
+
*2003 - ''8000 frazeologiaj esprimoj'' (8000 frazeológiai kifejezés, Csiszár Adával közösen)
* ''Sendemandaj respondoj'' (Kérdezetlen válaszok) Sezonoj [[1992]]
+
*2006 - ''Selektitaj leteroj'' (Válogatott levelek) Budapest,  
  
 
=== Más nyelvre fordított művek ===
 
=== Más nyelvre fordított művek ===
  
* ''Ezopa saĝo'' (Ezópuszi bölcsesség) kínaiul [[1980]]
+
*1980 - ''Ezopa saĝo'' (Ezópuszi bölcsesség) kínaiul  
* ''En nacia vesto'' (Nemzeti köntösben) 19 nyelven, Budapest [[2004]]
+
*1997 - ''Johano la Brava'' (János vitéz) kínai-eszperató párhuzamos
* ''Johano la Brava'' (János vitéz) kínai-eszperató párhuzamos [[1997]]
+
*2004 - ''En nacia vesto'' (Nemzeti köntösben) 19 nyelven, Budapest
  
  
 
== Díjak, elismerések ==
 
== Díjak, elismerések ==
  
* A magyar irodalom külföldi népszerűsítéséért a [[Magyar PEN Club]] [[1970]]-ben emlékéremmel tüntette ki.
+
* A magyar irodalom külföldi népszerűsítéséért a [[Magyar PEN Club]] 1970-ben emlékéremmel tüntette ki.
  
  
86. sor: 86. sor:
 
*[http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalocsay_K%C3%A1lm%C3%A1n Wikipedia/ Kalocsay Kálmán]
 
*[http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalocsay_K%C3%A1lm%C3%A1n Wikipedia/ Kalocsay Kálmán]
  
 +
 +
[[Kategória:Személyek]]
 
[[Kategória:Költők, írók]]
 
[[Kategória:Költők, írók]]
[[Kategória:Személyek]]
+
[[Kategória:Orvosok]]

A lap 2012. július 31., 10:35-kori változata

Kalocsay Kálmán (Abaújszántó, 1891. október 6. - Budapest, 1976. február 27.), infektológus orvos, eszperantó költő, műfordító, szerkesztő.


Életútja

Dr. Kalocsay Kálmán

Kalocsay Kálmán infektológus orvos, eszperantó költő, műfordító, szerkesztő 1891. október 6-án született Abaújszántón dr. Kalocsay Kálmán járásbíró és Panda Jolán gyermekeként. Még nem volt kétéves, amikor édesanyja fiatalon, 26 éves korában meghalt. Az édesapa 1895-ben ismét megnősült, de az új feleség az anyai szeretetet nem tudta pótolni. Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1916-ban orvosi diplomát szerzett.


Munkássága

1920-tól 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig infektológusként ugyanazon a munkahelyen, a Szent László Kórházban dolgozott. 1926-ban adjunktusi kinevezést kapott. 1929-ben a Budapesti Tudományegyetem Orvosi Karán egyetemi magántanári képesítést szerzett a Járványos betegségek klinikája tárgykörben. 1952-ben elnyerte az Orvostudományok kandidátusa, majd 1958-ban az Orvostudományok doktora tudományos fokozatot, 1963 címzetes egyetemi tanári címet kapott. Elismert szakember volt tudományos kutatóként és szakíróként, és számos kitüntetésben részesült. 1929-ben megnősült. Felesége, Vangel Margit elvált asszony volt egy 9 éves kislánnyal, akiről példásan gondoskodott, de nem fogadta örökbe. Saját gyereke nem volt, féltestvéreivel sem tartott szoros kapcsolatot.

1911-ben kezdte el tanulni az eszperantó nyelvet, 1913-ban pedig már tanította. Költői tevékenységét még gimnazista korában magyar versekkel kezdte. Három verse meg is jelent a Nyugatban. Első eszperantó nyelvű verskötete 1921-ben jelent meg Mondo kaj Koro (Világ és szív) címmel. Az 1931-ben megjelent Streĉita Kordo (Feszített húr) című verskötetét a klasszikus eszperantó költészet kezdeteként értékelik. Ő dolgozta ki az addig hiányzó eszperantó verstant, melynek segítségével a nemzetközi nyelv költészete technikailag egyenrangú lett a nemzeti nyelvek költészetével. Néhány verséhez maga komponált zenét. Versei közül többet nemzeti nyelvekre (angol, cseh, finn, francia, gall, holland, katalán, kínai, lengyel, magyar, román, orosz, svéd, vietnami) is lefordítottak. Kalocsay verseiben – megszólaltatva az általános emberi érzéseket (öröm, fájdalom, bizakodás, reménytelenség, szerelem) – jól használja az eszperantó nyelv hajlékonyságát, gazdag kifejező képességét. Irodalmi munkásságban fő feladatának a műfordítást, főként a költészet tolmácsolását tekintette. Első nagyobb fordítói vállalkozása Petőfi Sándor János vitéze volt. Ennek nyomán készült a kínai nyelvű átültetés 1931-ben és újra fordítva 1997-ben. Legnagyobb fordítói sikerét Madách Imre Az ember tragédiája átültetésével érte el (1924, 1965). Az 1933-ban megjelent Hungara antologio-ban mutatja be líránk legjavát. Az 1970-ben megjelent Libero kaj Amo (Szabadság és szerelem) című kötetben Petőfi válogatott költeményeit ismerheti meg a világ közös nyelvet beszélő közönsége.

A magyar irodalom külföldi népszerűsítéséért a Magyar PEN Club 1970-ben emlékéremmel tüntette ki. Fordításainak jelentékeny része a világirodalomból válogatott átültetés. Goethe a Római elégiák, Baudelaire A romlásvirágai. Heine Románcok, Dante Pokol fordítása, Shakespeare három műve: Lear király, Szentivánéji álom, A vihar felkeltik a nem eszperantista irodalmárok figyelmét is. Az 1981-ben megjelent posztumusz kötete, a 30 nyelvből fordított Tutmonda Sonoro (Zengő nagyvilág) című világirodalmi antológia meggyőző bizonyítéka a nemzetközi nyelv gazdag kifejező erejének, tolmácsolójuk tehetségének. Alkotói munkásságában nyelvészeti tanulmányai és könyvei igen jelentősek.

A Lingvo, stilo, formo (Nyelv, stílus, forma), a Parnasa gvidlibro (Parnasszusi kalauz) és a francia Waringhiennel közösen szerkesztett Plena Gramatiko de Esperanto (Az eszperantó teljes nyelvtana), nélkülözhetetlen tankönyvek. Az 1975-ben megjelent, Csiszár Ada szerzőtárssal közösen összeállított Domfabriko (Házgyár) című 6000 magyar-eszperantó kifejezést tartalmazó frazeológiai gyűjtemény a nyelv művelőinek értékes, egyedülálló kézikönyve. Több könyv lektora, szerkesztője, és az 1922-ben alapított eszperantó nyelvű irodalmi és művészeti folyóirat a Literatura Mondo főszerkesztője, szellemi irányítója volt.


Művei

Eredeti verseskötetei

 • 1921 - Mondo kaj Koro (Világ és szív)
 • 1922 - Versojn oni ne aĉetas (A verseknek nincs keletje)
 • 1931 - Streĉita Kordo (Felhangolt húr) (1978)
 • 1932 - Sekretaj Sonetoj (Titkos szonettek) (1989)
 • 1934 - Rimportretoj (Rímportrék)
 • 1976 - Dek elektitaj poemoj (Tíz válogatott vers a Strecita Kordo-ból)
 • 1977 - Izolo (Elszigetelés)
 • 1990 - La dekdu noktoj de satano (A sátán tizenkét éjszakája)
 • 2005 - Dissemitaj floroj (Szétszórt virágmagok) Budapest

Műfordításai eszperantó nyelvre (Válogatás)

 • 1922 - Kantanta kamparo (Éneklő mező - népdalok)
 • 1923 - Johano la Brava (Petőfi Sándor: János vitéz), (1948, 1984, képregény 2001)
 • 1923 - Du kokcineloj (Gárdonyi Géza: Két Katica), próza
 • 1931 - Eterna Bukedo (Örök csokor) - költészeti antologia
 • 1933 - Hungara Antologio (Magyar antológia) (1983)
 • 1933 - Infero (Dante: Pokol), (1979)
 • 1934 - Arthistorio (Hekler: Műtörténet), próza
 • 1956 - Ezopa saĝo (Ezópuszi bölcsesség) (1978)
 • 1969 - Kantoj kaj Romancoj (Heine: Dalok és románcok) Waringhien-nel közösen, ó

Szerkesztés

 • 1934 - Dekdu Poetoj (Tizenkét költő)
 • 1938,1989 - Naŭ poetoj (Kilenc költő)
 • 1933 - Enciklopedio de Esperanto Eszperantó enciklopédia

Nyelvészeti és prózai művek (Válogatás)

 • 1935 - Plena gramatiko, (Teljes nyelvtan, mondattan és szóképzés rész), (későbbi kiadások 1938, 1958-1964)
 • 1948 - Eszperantó nyelvtan -
 • 1966 - Rendszeres eszperantó nyelvtan (későbbi kiadások: 1968, 2004)
 • 1975 - Domfabriko (Házgyár, 6000 kifejezés magyar-eszperantó, Csiszár Adával közösen)
 • 1992 - Sendemandaj respondoj (Kérdezetlen válaszok) Sezonoj
 • 1992 - Diino Hertha (Hertha istennő)
 • 2003 - 8000 frazeologiaj esprimoj (8000 frazeológiai kifejezés, Csiszár Adával közösen)
 • 2006 - Selektitaj leteroj (Válogatott levelek) Budapest,

Más nyelvre fordított művek

 • 1980 - Ezopa saĝo (Ezópuszi bölcsesség) kínaiul
 • 1997 - Johano la Brava (János vitéz) kínai-eszperató párhuzamos
 • 2004 - En nacia vesto (Nemzeti köntösben) 19 nyelven, Budapest


Díjak, elismerések

 • A magyar irodalom külföldi népszerűsítéséért a Magyar PEN Club 1970-ben emlékéremmel tüntette ki.


Halála

Kalocsay Kálmán 1976. február 27-én, 84 éves korában halt meg. Az eszperantó kultúra halhatatlan klasszikusaként tartják számon az eszperantó irodalom történetében. Műveinek gondozását Csiszár Ada végezte. 1991-ben megalakult a Dr. Kalocsay Kálmán Nemzetközi Baráti Társaság, mely névadója gazdag hagyatékának ápolásán, bővítésén fáradozik. Szülőföldjén emlékét a helytörténeti múzeumban emlékszoba, róla elnevezett utca, köztéri szobor őrzi. Kalocsay Kálmán a máriabesnyői temetőben nyugszik, csúnya, szürke, házszerű építmény a kriptája, fekete vasajtaját felfeszegették. A kripta falán fekete gránittáblán a következő felirat olvasható: „Prof. Kálmán Kalocsay d-ro de la med. sciencoj Genia poeto de esperanto 1891-1976”. Máriabesnyőn a Fenyvesi nagyút 76. szám alatt található az a ház, amely Kalocsay Kálmán felesége családjának, a Vangel családnak a háza volt és amelynek az emeleti részében volt Kalocsayék ötszobás nyaralója.

A Vangel családé az a kripta is, amelyben Kalocsay Kálmán nyugszik. A máriabesnyői házon 1987- ben egy emléktáblát helyezett el egy eszperantó szervezet a következő szöveggel: „E házban lakott és alkotott 1928-1955 nyarán dr. Kalocsay Kálmán eszperantó költő, műfordító és nyelvész. Állíttatta: IER 1987.” A háznak a közelmúltban történt felújítása után eltűnt a tábla. Jó lenne, ha visszakerülne, hiszen egy nemzetközileg ismert és elismert embernek állít emléket, aki Gödöllő neves személyiségeinek sorába illeszkedik.


Források