Ének és tánc: Legenda gyártás

Egy régi ház történetehaz_regi

Az egyetemi városrészben található egy régi ház. Messze kitűnik szokatlan formájával a megszokott kockaházak és a modern  emeletes házak közül. Építtetője egy hajóskapitány, aki előbb a Dunán, majd tapasztalt korában a tengeren is sokat hajózott. Nyugdíjazása után sem tudott teljesen elszakadni a hőn szeretett hajósvilágtól. Ezért építette a büszkén magasodó, tornyos építményt. Ha kedvenc pipájával kiült a teraszra – márpedig minden nap ezt tette még a legzordabb időben is – úgy érezhette magát, mint réges-régen a hajó parancsnoki hídjának magasában, ahonnan belátta a rábízott hajót és a környező végtelen vizeket is. A környéken sokáig beszélték, hogy a házba beépítették a kapitány hajójának néhány darabját is. Sokan suttognak egy igen értékes közel 200 éves kronométerről, de a mai napig senkinek sem sikerült rátalálni a – talán nem is létező – kincset érő ereklyére…

 

A jövő legendájajovo_leg

Ennek a legendának a sorai még most is íródnak. Réges-régen, senki sem tudja mikor kezdődött és kivel. Jónéhány szereplőjét és helyszínét már ismerjük. Még több fiatal előtt ott a lehetőség, hogy a részévé váljon. Továbbvigye és bővítse a lapjait annak a legendás történetnek, melynek lapjait sok-sok gödöllői kötődésű ember tettei, sokszor emberfeletti teljesítménye írja tele, legyen szó sportról, művészetről vagy éppen kimagasló szellemi teljesítményről. A lehetőség mindannyiunkban ott lapul, azt pedig nem tudhatjuk ki írja a következő lapokat ebben a végtelen történetben…

 

Ballagók- legenda gyártás

A távolságot, mint üveggolyót…

A kis Balázs szobrot 2013. április 11-én avatták fel Gödöllő főterén. A szobrot József Attila verse ihlette. A vers egy gödöllői kisfiúnak, Gellér Balázskának íródott. Bár a szép szobor fiúcska csupán három éve áll üveggolyóját az égre emelve a téren, máris az a hír járja, hogy varázsereje van. A helyiek úgy mondják, meghallgatja az arra járó gyerekek kívánságait. Majd havas téli éjszakákon, amikor a csodák köztünk járnak, a kihalt téren a gömb életre kel. Halvány kék sugárral tölti meg a teret és valóra váltja a kívánságokat. Magam úgy hittem ez is egy szép mese, egészen addig, amíg velem is megtörtént…

Egy fázós, szürke péntek délutánon kisfiammal a zeneiskolába igyekeztünk gyalogosan. Sietősen vágtunk át a főtéren. Késésben voltunk. Egy pillanatra meg kellett állnunk, mert kikötődött Bence cipőfűzője. Zsörtölődve hajoltam le, hogy segítsek, s észre sem vettem a mellettünk álló szobor fiúcskát. Ám kisfiam megigézve nézte az üveggolyót, és arról érdeklődött, ki is ez a kisfiú. Először le akartam torkolni, hogy nem érünk erre rá. De ahogy felnéztem, úgy tűnt, mintha mindketten várnák a válaszom. Így aztán gyorsan elmeséltem a történetet és hozzátettem:

 – Aki szót fogad, annak teljesülnek a kívánságai.

Kisfiam reménytelenül sóhajtott – Bárcsak az enyém is valóra válna!

– Hát mit szeretnél kiscsillag? – kérdeztem megenyhülve! S kicsit úgy tűnt, mintha a szobor is fülelne.

– Olyan jó lenne, ha szánkózhatnánk végre!

– Nos, ez sajnos nem rajtunk múlik! De úgy tartják, hogy a kisfiú üveggolyója csodákra képes, hátha most Neked is segít! – mondtam, s ismét szaporázni kezdtük lépteinket. A sarokról még visszanéztem a szoborra és egy röpke pillanatra úgy tűnt, mintha sejtelmesen mosolygott volna.

Az egész pár perc volt csupán és a nagy sietségben gyorsan meg is feledkeztem róla. Másnap reggelre azonban leesett a hó és kisfiam boldogan hozta elő a garázsból a szánkót. Ugyanúgy mosolygott, mint előző nap a szobor fiúcska. Mindketten tudtuk, hogy Ő segített…

Dilis Tyukok – 2 legenda

Az Úr-réti tó legendája

urreti

Sok száz évvel ezelőtt Gödöllő területén kis manók éltek – ők voltak burrétok.

Bányászatból, juhaik legeltetéséből és ezüstékszereik eladásából éldegéltek.

Ezüstjüket a mostani tó alatt megbúvó bányájukból nyerték, ennek titkos bejáratát csak ők ismerték.

Sok szerencsét próbáló ember is bogarászott errefelé, a kincset rejtő bánya helyét keresgélve.

A kis burrétok féltették titkukat, nem akarták az emberek kezére jutni kincses lelőhelyüket.

Kis bárányaikat kezdték arrafelé legeltetni – még jobban álcázva a lejáratot.

A bánya teteje azonban nem bírta sokáig az állatok súlyát és egy teliholdas éjszakán beomlott.

A kis burrétok gyorsan kimenekítették állataikat a területről, amit feltörő víz tóvá változtatott.

A kismanók elköltözködtek és csak a tavat hagyták maguk után.

A népmesék megőrizték nevüket, így lett a hely neve előbb Burrét-tó, amit az évek során Burréti majd Úrréti-tó lett.

Ha telihold idején arra jársz, maradj csendben és figyelj!

Hátra arra téved az ősi nevet adó kismanó, aki kislámpájával keresgél.

 

A bánat fája

Egyszer régen élt egy paraszt lány, akit nagyon sok bánat ért élete folyamán. Egy nap mikor elment otthonról, menekülve egy újabb veszekedés elől, sétálva az erdőben rátalált egy fára, ami nagyon megtetszett neki, és megállt előtte.  Egy olyan fát látott, aminek a törzse már a föld közelében kettévált, és mind a kettő az banat_fajaégnek meredt, a fény felé.

Látott egy baglyot az egyik ágán üldögélni. Ő is leült a fa tövébe, és elmesélte a bagolynak, ami a szívét nyomta. A beszélgetés után a lány boldogan távozott, mintha a bánata megszűnt volna. Az utána következő időben gyakran eljött a fához, ha történt valami, és akkor már nem volt ott a bagoly, csak a fának mesélte el mi történt, és mindig boldogan távozott a fától. Eltűnt a bánata.
Egy idő után híre ment ennek a csodás fának, és egyre többen jártak oda „beszélgetni”.

Néhány évvel később mikor a lány újra meglátogatta a fát meglepve látta, hogy a fa egyik törzse már nem az égnek meredt, hanem egyre lejjebb dőlt.

A legenda szerint, a fa meghajlott a sok bánat súlya miatt, amit az oda érkező emberektől elnyelt.

 

 

Hóvirágok : Legenda gyártás

Egyszer régen amikor még a Gödöllőiek címerében nem a pelikán volt,élt itt egy ember feleségével és egy szem fiukkal.Akkoriban is átfolyt a Rákos Patak Gödöllőn akkor viszont nagyobb erővel folyt és ezért mélyebb volt a patak meder.A kisfiú egyszer az egyik patak meder szélén állt.Megcsúszott egy kőben,de mielőtt a patakba esett volna egy pelikán megfogta.A fiú meg menekült .Ezért van Gödöllő cí-merében a pelikán ,mert a mai napig megvan az a segítőkészség,bátorság és önfeláldozás a Gödöllőiekben mint a pelikánban.Gödöllőn a piac téren ma is megtekinthető egy szökőkút Gödöllő címer állatával,a pelikánnal.

 

Apapirrasokatír-legenda gyártás

Grassalkovich Antal koldus bögréi

Történt egyszer, amikor is Grassalkovich Antal találkozott Mária Teréziával.

A főúr nem feledkezett meg a keresztény alázatosságról, ímigyen szólt uralkodójához, mutatva neki három cserépbögrét.

„Felséges asszonyom, ezekben az edényekben hordtam én ebédemet a pécsi kapucinusok konyhájáról, mikor, mint koldus deák az ő kegyelemkenyerüket ettem.”

A királynő meghatottan dicsérte Grassalkovich Antal alázatosságát.

Ezután a királynő elkérte örök emlékbe a bögréket, hazavivén a bögréket, arannyal bevont vitrinbe rakta azokat, palotája díszeként.

 

ANTALHEGY 281.2

Pap Miska betyár elfogásának legendájabetyar

Gödöllő híres-hírhedt betyárjáról, Pap Miskáról nevén kívül nem sokat őriz az írott történelem. Azok is régen elporladtak már, akik elmondhatnák, hogy ki is volt ez a szép emlékű zsivány. Ahhoz, hogy életébe egy kicsit betekinthessünk, alaposan bele kell kapaszkodnunk képzeletünk szárnyába.

Talán a szabadságharc küzdelmeibe belefáradt, megkeseredett nincstelen parasztlegény lehetett, aki jobb híján vagy éppen csak szórakozásból rabolgatásra, fosztogatásra adta a fejét. Persze csak csínján! Elsősorban nem a saját fajtáját tette még szegényebbé, nem attól vett el, akinek már úgysem volt, hanem inkább a gazdag urak, bárók, grófok földjeit, kastélyait fosztogatta. Bizonyára nem vetette meg a díszes hintók cifra utasainak egy-egy gyűrűvel, erszénnyel történő megrövidítését sem. A bűnös rablásokat többnyire napokig tartó tivornyázás és osztozkodás követte valamelyik környékbeli kurta kocsmában vagy csárdában.

Kemény férfi szíve csak akkor lágyult el, ha kedvesére, az ő Juliskájára, a babati kecskepásztor lányára gondolt. Juliska sorra járta az Aranyos patak menti réteket, mindig arra ment, amerre a legjobb füvet találták kecskéi. De még többször arra, ahová a szíve húzta, egy magas domb alján megbúvó gémeskúthoz. Mert akkoriban a mostani forrás helyén gémeskút állt és mindig ott találkozott a két szerelmes. Juliska a gémeskút gémjének felemelésével és arra egy hímzett kendő feltűzésével jelezte a messziről figyelő Miskának, hogy nincsenek zsandárok a közelben, siessen hozzá gyorsan.

A szép szerelem és a betyárélet azonban egyszer csak megszakadt. Áruló bandatag volt a vétkes, akinek egyszer kevesebb jutott az osztozkodásnál és lelkét sötét irigység szállta meg Miska szépséges mátkája miatt. Alattomosan megleste a szerelmespárt, kifigyelte a titkos jeleket és azonmód jelentkezett a zsandárok parancsnokánál a piszkos tervével. Már csak a megfelelő alkalomra kellett várni. Egyszer csak Miska messziről látta emelkedni a kút gémjét és látta a kendőt lobogni a babati szélben. Lova patkóinak dobogását szívzakatolása százszorosan múlta felül, amint a kút irányába vágtatott. De már nem volt ideje megállni, nem tudott visszafordulni. Szép szerelme karjai helyett zsandárok bilincsei várták. Pap Miskát soha többé nem látták a gödöllői erdőkben és azóta senki nem is hallott róla.

Kedves Olvasó! Kedves Kiránduló!

Azon a helyen, ahol a szerelmesek találkoztak és ahol egykor a gémeskút állt, most egy forrás található. A Pap Miska-kút.

forrasÉrdemes megpihenni az árnyat adó hatalmas fák alatt és a hűs forrásvizet kortyolgatva elmerenghetünk a táblára írt néven:

Pap Miska. Ki volt ő, hogyan élt?

Érdemes szabadjára engedni a képzeletet – talán a Te gondolataid másfelé szállnak majd, mint a mieink.

Talán a Te történetednek nem lesz ilyen szomorú vége. Talán…


A Filagória legendája

Gödöllő történetének első fénykora akkor vette kezdetét, amikor a XVIII. századi Magyarország egyik legnagyobb főura, Grassalkovich Antal úgy határozott, hogy birtokainak központjává a települést teszi meg. 1741-ben kezdték el a barokk kastély építését. A munkálatokat időnként maga a gróf is felügyelte, de amikor ideje engedte, vadászszenvedélyének hódolt.

Szívesen járt a tulajdonában lévő környék vadban gazdag erdeibe, ahol kedvére hajthatta a vaddisznót, nyulat, rókát. Egy alkalommal elvetődött a mai Antalhegy környékére, ahol váratlanul egy tekintélyes agancsot viselő szarvas bukkant elé. Méltóságteljesen lépdelt el a gróf előtt, majd hirtelen tovaszökellt. A gróf utána iramodott. Kíséretét hátrahagyva vágtatott a szarvas nyomában, amely egyre feljebb és feljebb kapaszkodott a dombot borító erdőben. Már szinte úgy látszott, hogy a gróf eléri a vadat, amikor tajtékos lovával felért a domb tetejére, de a szarvas hirtelen eltűnt a szeme elől. Fáradtan roskadt le ló és lovasa a dombtetőn.

filaA gróf csak ekkor nézett jobban körül, hová is jutott a szarvas nyomán. A dombtető zöld rétjéről csodálatos kilátás nyílt éppen épülő kastélyára és a környékre. Kedvtelve gyönyörködött a pompás látványban és olyan kellemesen kipihente magát, hogy elhatározta, filagóriát építtet e helyen. Így is tett, és amikor a környező  erdőket járta, ezután is többször megpihent a kis építményben, amelyet később Grassalkovich-kilátónak vagy Grassalkovich-pihenőnek is neveztek.


A gödöllői mászófa legendája

Tudni szeretnéd, miért fekszik a zeneiskola melletti zöld juhar a földön? Mi történt a fával, vajon mi billentette ki egyensúlyából ezt a tekintélyes faóriást?

A közelben lévő zeneiskola növendékei mindig szorgalmasan gyakoroltak az órákon – volt, aki arról álmodott, hogy híres muzsikus lesz és volt, aki egyszerűen csak azért, mert kedvét és örömét lelte a muzsikálásban. A gyerekek eleinte bizonytalan mozdulatai nyomán egyre kellemesebb dallamok formálódtak, amelyek aztán maszofakikúsztak a nyitott ablakokon és a szél szárnyán messzire eljutottak.

A muzsikát a környék énekesmadarai lenyűgözve hallgatták, miközben megpihentek a közelben álló hatalmas juhar ágain. Az öreg sokat látott és tapasztalt faóriást sem hagyta érintetlenül a zeneszó – szinte lebilincselte a muzsika varázsa. Közben ágait nyújtogatta, hogy még jobban hallja a fel-felcsendülő dallamokat – mintha lábujjhegyre állt volna, csakhogy minél tökéletesebben részesülhessen a szavak nélküli üzenetből. Egyre csak nyújtózkodott, csak pipiskedett, míg egyszer csak elvesztette az egyensúlyát. Eldőlt, de nem tört derékba, nem fordult ki a földből, csak egyensúlyát vesztve méltóságteljesen elfeküdt a földön. Azóta a földön fekve fülel és várja, mikor csendül fel a muzsika a zeneiskola termeiben.


Babatpuszta legendája

A ma Gödöllőhöz tartozó Babat nem volt mindig ilyen kihalt környék. Az Árpád-korban virágzó település terült el a mai szántóföldek helyén. Központjában emelkedett egy templom, amelynek építése a múlt ködébe veszett és senki sem emlékezett rá, hogy került oda, bár a régi öregek azt beszélték, hogy már Szent István királyunk uralkodása idejében is templom magasodott ott.

babatpusztA falu csendesen bújt meg a dombok között, lakói békésen éltek, földet műveltek, állatokat tartottak. Bár vendégszerető népek voltak, utazó ritkán vetődött arra – a dombok jótékonyan őrizték a béke e parányi szigetét a középkor viharai közepette. A lakók az időnként idevetődő utazóktól hallottak ezt-azt a körülöttük lévő világról, távolban dúló véres háborúkról, népes városokról, de boldog elégedettségüket ez nem zavarta. Senki nem vágyott el innen, senkit nem érdekelt a távoli világ zaja.

A falu szélén élt egy özvegyasszony, akinek volt egy fia. A fiú rettenetesen kíváncsi természetű volt, minden érdekelte: a természet apró rezdülései, a régi öregek meséi. Szívesen hallgatta az édesanyjához időnként be-bekopogtató, szállást kérő idegenek történeteit is. Az Úr 1241. esztendejében történt, hogy egy messziről jött utazó szállt meg náluk, aki örült, hogy jó sorsa a dombok között megbúvó kis településre vezette. Este a szelíden pislákoló tűz fénye mellett mesélt a fiúnak és az anyjának egy kelet felől érkezett hatalmas seregről, amelynek díszesen öltözött, vérszomjas, kegyetlen harcosai rendületlenül törnek előre Magyarország felé és előcsapataik már a közelben portyáznak. Messzi vidék harcosai, kutyafejű tatároknak nevezik őket, valami különös, ismeretlen nyelvet beszélnek és kinézetük is más, mint az eddig ismert embereké.

A fiú tátott szájjal hallgatta az idegent és sóvár kíváncsiság ébredt benne. Nem érdekelte az édesanyja és az idegen intelme, látni akarta e különös jövevényeket, e rettentő sereg harcosait. Kíváncsisága erősebb volt a félelemnél, amely másoknak – akik már ismerték a mongol horda erejét és kegyetlenségét – vasmarokkal szorította össze a szívét. Lóra pattant és kilovagolt a biztonságot adó dombok rejtekéből. Nem kellett nagy utat megtennie a sík vidéken. Hamarosan egy lángoló településre lett figyelmes, amit a tatárok előőrse éppen akkor rombolt le. A rombolás és pusztítás láttán kapott észbe és döbbent rá, hogy óvatlan kíváncsisága milyen rettenetes veszélybe sodorta – a harcosok ugyanis meglátták és üldözőbe vették a magányos lovast. Hiába száguldott lovával a dombok ölelése felé, a harcosok gyorslábú ménjei állandóan a nyomában voltak. Őt követve akadt a mongolok előőrse a dombok között megbúvó településre, amelyet aztán felgyújtottak, takaros házait porig rombolták, lakóit megölték.

A kis Árpád-kori templomból csak üszkös romok maradtak, de az idő múlásával később azok is elenyésztek. A környék elnéptelenedett, új falut később nem építettek, a templomot sem építették újjá. A későbbi korok térképei még jelölték a hajdani kis templom helyét, az egykor virágzó településre és lakóira azonban csak a szántás közben kiforduló csontok, cseréptöredékek, régi érmék emlékeztettek.

 

Alvégi csajok – legendák

A szikla tündére

 Verőfényes nap volt, amikor a király Gödöllőre érkezett. Nehéz volt a szíve, mert imádott felesége halála óta nem szívesen jött ide, ahol minden a boldog napokat idézte. Ma azonban fontos esemény miatt érkezett: parkot és szobrot avat Erzsébet királyné emlékére.

Két év telt el a végzetes nap óta, két éve, hogy a gyilkos tőrszúrás kioltotta a magyarok szeretett királynéjának életét. Azóta az ország gyászol, és azzal próbálja enyhíteni a fájdalmat, hogy szobrokban tovább éltesse őt. Már két éve, hogy Ferenc József megbízta Róna Józsefet: olyan szobrot készítsen, ami illik a gödöllői hangulathoz. Így is lett: a vadvirág csokorral a kezében, fedetlen fővel sétálgató Erzsébet ilyen szabadnak érezhette magát Gödöllőn.

A hintó a park főkapujánál állt meg: a király gyalog tette meg az utat, mintha kegyhelyre zarándokolna. (Hiszen kegyhely lesz ez, jól tudta!) Szépen kiépített pavilon várta, hogy árnyékában Ferenc József elmondja ünnepi beszédét. Ekkor azonban váratlan dolog történt. A szobor mögött kiépített sziklánál Erzsébet padja mellett vékony sugárban csörgedezve kis patakocska jelent meg. Nem tudták mire vélni a dolgot. Az ünnepség után nézegették a sziklát, találgatták, vajon hol tudott meggyűlni benne az esővíz? Mert, hogy esővíz, abban biztosak voltak. A király parancsára másnap is kimentek a sziklához és a víz ugyan nem csörgedezett, de minden vizes volt. Így történt az nap-nap után. Ekkor kitalálták, hogy éjjel lesben állnak, kifigyelik a patakocskát! A bokrok sűrűjében megbújva lapultak és várakoztak. Éjfél után egyszer csak újra hallották a víz csobogását és nagy meglepetésükre egy gyönyörű lányt láttak a szila szélén üldögélni. Hirtelen kiugrottak a bokrok közül és karon ragadták a megszeppent lányt. Vallatni kezdték: kiféle, miféle, miért sír annyira, hogy patakokban ömlenek a könnyei. Végül a lány elbeszélte a történetét. Annyira szerette a királynét, hogy imáiban azt kérte, mindig az ő közelében lehessen. Jámborságáért megkapta jutalmáta Tündérkirálynőtől: patakká változtatta és a sziklába rejtette őt, hogy sirathatta hőn szeretett királynéját, Erzsébetet.

A varázs immár megtört, a lány hazatért, a patak vize örökre elapadt.


Máli és a császári ebéd

 Gödöllőn, a kastélyban már gyülekeznek a nemes urak, akiket Ferenc József császár hívott meg udvari ebédre. Szinte káprázik az ember szeme a cifra selymek, ékkövek ragyogásától.

Az asztalok roskadásig finom ételekkel, de a vendégek már tapasztalatból tudják: itt ugyan nem fognak jól lakni. A császár tudvalevőleg nagyon gyorsan eszik. Ha ő feláll az asztaltól, akkor vége az ebédnek. Így hát igyekeznek gyorsan enni, de már jó előre helyet foglaltattak maguknak a szomszédos vendéglőben (meg is gazdagodik rajtuk a vendéglős!).

A hoppmester a császár közeledtét jelzi. Feltárulnak az aranydíszítésű szárnyas ajtók s belép a díszterembe Ferenc József császár. Az urak addigra már felsorakoztak az asztaloknál rangjuknak megfelelő sorrendben. Ahogy a császár helyet foglal, leülnek ők is és diszkrét türelmetlenséggel várják a szolgákat, hogy mielőbb ételhez jussanak. Lapos pillantásokkal méregetik uralkodójuk tányérját, vajon kapnak-e ők is időben enni a finom ételekből, melyek párája, a gőzölgő tányérhús illata sűrű nyeldeklésre ingereli őket. De hiába, a császár leteszi az evőeszközt – ezzel vége az ebédnek. Szomorkodva pillantanak a szolgák hada által serényen kihordott tálak után.

Ezalatt Máli, Károlyigrófnő cselédje már szaporázza lépteit a Királyi Palota konyhaudvara felé. Jól tudja, hogy minél hamarabb ér oda, annál jobb ebédre tehet szert. Gazdasszonya is azzal bízta meg, hogy a legfinomabb falatokat vegye meg – a pénz nem számít. De hát miért is van ez a nagy igyekezet? Köztudott, hogy az udvari ebédek után hatalmas mennyiségű étel marad meg. Annyi, hogy a személyzet, a cselédek nem is tudnák mindet megenni. Élelmesek, hamar rájöttek: miért is ne lehetne ezeket a finom falatokat, csemegéket eladni? Így aztán licitet rendeznek. Aki többet ad érte, az viheti el a legpompásabb estebédnek valót. Tudják ezt a finomabb házaknál is: grófnők, bárónők, tekintetes asszonyok szalajtják cselédlányukat az udvari konyhára és lelkükre kötik, hogy a legjobb ételeket próbálják megvenni.

Így hát a cselédlányok sora igyekszik fedeles kosarával a feladatnak eleget tenni. Ha ügyesek, nekik is jó vacsora van kilátásban.

Máli addig helyezkedett a sorban, hogy belátott a konyhába. A nagy üst mellett Janó, a főszakács már porciózta az elvihető adagokat. Felemelte pillantását és a lányra nézett. Máli kacsintása eszébe juttatta a tegnap estét, amikor a lány kacagásától kísérve kergetőztek a kiserdő szélén. Széles mosolyra húzódott a szája, intett a Málinak, hogy lépjen közelebb. A legnagyobb porciót adta neki a különleges szarvasgomba pástétomból, a vadasan elkészített nyúlból és a smórniból (amit különösen szeretett a császár). Máli huncut jókedvvel tekintett rá, mórikálta egy kissé magát, majd odaszólt Janónak: Aztán ne késsen este!

Azzal jókedvűen sietett haza, már előre érezte szájában a sok finomság ízét.

Hát így esett, hogy Máli jól megvacsorált a császár ebédjéből.

 

Total Commanders

GÖDÖLLŐI  LEGENDÁK

VAN-E  ALAGÚT A KASTÉLY ALATT?

  Amikor gróf Grassalkovich Antal gödöllői kastélyát építeni kezdte, még mindenkinek élénken élt az emlékezetében a 150 éves török uralom. A gróf ezért úgy rendelkezett, hogy kastélyát vész esetén három alagúton keresztül is el lehessen hagyni. Olyan széles, boltíves alagutat építtetett a kastély pincéjéből a mai vasútállomás irányába, hogy egy lovas hintóval is kényelmesen el lehetett férni benne. A másik alagút nyugati irányba, a Kálvária felé indult, a harmadik pedig Észak felé, Máriabesnyőre.

         Ámde az az alagút, ami kifele vezet a kastélyból, abba bizony befele is lehet jönni! Rájöttek erre a gödöllőiek is, és amikor a gróf az ország ügyes-bajos dolgai miatt kastélyától távol tartózkodott, be-belopóztak a kastélyba, hogy meglátogassák az uraság nevezetes sörpincéjét! Grassalkovich sörfőzdéjének zamatos nedűje lassacskán elkezdett apadozni… A csalafintaságra persze fény derült, és a gróf nagy haragra gerjedt. Az alagutak kijáratait ezért szépen betömettette, a sörpince ajtajára pedig jó nagy lakatot tetetett. Ezért nem lehet ma már földalatti alagúton a kastélyba érkezni!


HOVÁ TŰNT A HATTYÚS-TÓ?

Grassalkovich III. Antal felesége, Esterházy Leopoldina, szépséges, romantikus angol kertet álmodott a kastély köré. Az épület előtt a Rákos-patak vizének felduzzasztásával gyönyörű Hattyús-tavat alakíttatott ki. A vízen méltóságteljesen úszkáltak a fehér madarak, vagy éppen a hattyúházikókban pihentek.

         Így volt ez hosszú évtizedeken keresztül, de közben a kastély többször gazdát cserélt. Amikor már a királyi pár lakott a cifra épületben, egy napon nagy ijedelmet okozott a kis Mária Valéria felséges szüleinek. A gödöllői királykisasszony nevelőnőjével épp a tóparton sétálgatott és a hattyúkat etette, amikor kedvenc babája belepottyant a tóba, és kis híján ő maga is majdnem utána esett! Valéria keservesen sírt, mivel ezt a babát még szadai dajkájától, Orbán Rózitól kapta!

         A kis királylány bánata másod- és harmadnapon sem hagyott alább. Ezért Őfelsége a király úgy döntött, hogy a tóból a vizet ki kell meregetni! Nem volt mit tenni, a parancsot végre kellett hajtani. A vizet leeresztették, a babát megtalálták, így Valéria megvigasztalódott. Hogy soha többé ne okozhasson ekkora ijedelmet, a tavat betömettették. Ezért nincs ma már a kastély előtt Hattyús-tó

 

1 2