Pályázati felhívás

Gödöllő város képviselő-testülete meghirdeti a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói állását:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói állásának meghirdetését:


1. A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Munkahely és munkakör megnevezése, tevékenységi köre:    

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 10.
Munkakör: igazgató, intézményvezető

3. Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős munkaviszony

4. A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól
2023. szeptember 1. - 2028. augusztus 31.

5. Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központ egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

6. Javadalmazás:

a Munkáltató és Munkavállaló közötti megállapodás alapján.

7. Munkakör betöltésének feltételei:

- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv- ismeret,
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogiszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása.


8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    szakmai önéletrajz,
•    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
•    a végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata,
•    3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány,
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.

9. A pályázat beadási határideje:

     2023. április 30.

10. A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, Gödöllő Város Képviselő-testülete dönt.

11. A pályázat elbírálásának határideje:

 2023. május 31.

12. A munkakör betöltésének ideje:
 2023. szeptember 1.

13. A pályázat címzése:
Gödöllő Város Polgármestere
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
„Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ — igazgatói pályázat”
A pályázat papír alapon, zárt borítékban 2 példányban nyújtandó be.

14. Egyéb információ:

A pályázati felhívás Gödöllő város, valamint a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ honlapján jelenik meg.
További felvilágosítás kérhető Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az (28) 529-231-es telefonszámon, Péterfi Csaba kabinetvezetőtől.

 

 

Pályázati felhívás
Oldalunk sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmény érdekében. Részleteket az adatkezelési tájékoztatóban talál.
Elfogadom