Minőségirányítás

 

 

 

 

 

 

 


Könyvtárunkban 2011 óta Minőségirányítási Tanács működik, melynek célja a GVKIK minőségirányítási rendszerének felelősségteljes működtetése és fejlesztése. A GVKIK 2014-ben Minősített Könyvtári Címet nyert, melyet 2020-ban megújított. 2018-ban két rangos elismeréssel gyarapodott szakmai munkánk: Könyvtári Minőségi Díjat nyertünk, valamint az Olvasók Diadalával Minőség-Innováció 2018 pályázaton Nemzeti Díjnyertes elismerést kaptunk az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesületétől.

A Minőségirányítási Tanács feladatai:


 • elősegíti a könyvtár minőségpolitikai nyilatkozatának megvalósítását.
 • segíti az intézményi minőségügyi folyamatában részt vevő kollégák képzését
 • működteti a minőségirányításhoz kapcsolódó egyéb operatív feladatokat
 • felülvizsgálja, és szükség szerint javítja az önértékeléshez szükséges dokumentumokat
 • a minőségirányítási hiányosságok és fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel
 • minőségirányítási feladatok koordinálása
 • minőségüggyel kapcsolatos anyagok véleményezése

Küldetésnyilatkozat:


„A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, a tudomány, és gazdaság minden területén. A könyvtár munkatársainak küldetése, hogy szakmai felkészültségükkel biztosítsák a használóközpontú, minőségi könyvtári szolgáltatásokat. A könyvtár őrzi és ápolja a klasszikus könyv, zene, film - kultúrához kapcsolódó értékeket, elkötelezett híve az olvasásfejlesztési munkának. Biztosítja más könyvtárak és információszolgáltatók adatbázisának elérését, az Internet használatát, és közhasznú információs tevékenységet végez. Szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programjaival és a gazdag kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkező kisváros helyismereti gyűjteményének gazdagításával, feltárásával őrzi és megjeleníti a sajátos gödöllői arculatot.” 2017.

Jövőkép:


A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központot a jövőben úgy képzeljük el

 • Mint Gödöllő jelentős kulturális intézményét, amely korszerű gyűjteménnyel és szolgáltatásokkal rendelkezik és megfelelő háttere az élethosszig tartó tanulásnak.
 • A szabadidő hasznos eltöltésének helyszíne, kulturális találkozóhely.
 • Alkalmas arra, hogy a könyvtári rendszer valamennyi szolgáltatását közvetítse a használóinak.
 • Modern könyvtártechnikával felszerelt, ahonnan elérhető a világháló valamennyi információja.
 • Digitalizált és elektronikus dokumentumokat is gyűjt és közread, a hagyományos gyűjtemény mellett.
 • A hátrányos helyzetű emberek is egyenlő eséllyel vehetik igénybe szolgáltatásait.
 • Közösség építő, valóságos és virtuális közösségi tér, amelyet barátságos környezet és légkör jellemzi.
 • Együttműködik a város, a térség és a régió könyvtáraival, jó kapcsolatokat tart társintézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel.
 • Könyvtárosai sokoldalúak és jól képzettek, elhivatottak, egymással szemben elfogadóak.

Minőségpolitikai nyilatkozat


A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy a polgárok és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtsanak.

A szolgáltatások és a gyűjtemény szervezése használó központúságra épül, a könyvtár rendszeresen felméri a helyi használói igényeket és az szerint alakítja szolgáltatásait és a könyvtári állományt.

Minőségi szolgáltatást nyújt és szinten tartja azt. A szolgáltatások színvonalát rendszeresen ellenőrzi, elvégzi az esetleges korrekciókat, s annak eredményességét figyelemmel kíséri. Az egyes folyamatoknál kialakított határidőket betartja. A panaszokat kivizsgálja, a hibákat kijavítja.

A munkahelyi kultúrának legfontosabb eleme a minőség központú gondolkodás, melyet mind a munkavégzés során, mind a személyes kapcsolatokban, mind megjelenésükben kifejezésre juttatnak a munkatársak.

A könyvtár törekszik az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére, a könyvtár épületében, a könyvtári szolgáltatásokban, gyűjteményben, valamint a könyvtár honlapján és a közösségi hálón.

A könyvtári környezettel kapcsolatban is a minőségi szempontokat érvényesíti. Megfelelő terekben, kulturált berendezést biztosít a könyvtár használatához. A terek tisztasága, a gyűjtemény, a használók és a munkatársak személyi biztonsága és a környezet megóvása kiemelt figyelmet kap.

A könyvtár működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat nyilvánosságra hozza.

A könyvtárban a Minőségirányítási Tanács mellett négy munkacsoport működik, amelyek folyamatosan figyelemmel kísérik a minőségpolitikai elvek érvényesülését és fejlesztik a minőségirányítási rendszert.


 

Módszertani kiadvány - Több mint könyvtár


Könyvtárunk 2014-ben nyerte el a Minősített Könyvtár címet. A több éves minőségirányítási munka tapasztalatait, valamint az azóta eltelt időszak eredményeit, jó gyakorlatait, legnépszerűbb projektjeinket úgy gondoltuk, érdemes egy módszertani kiadványban a szélesebb közönség elé tárni.

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatását elnyerve 2016 szeptemberére készült el. Örömmel tárjuk a könyvtáros szakma és más, közművelődési, kulturális területen tevékenykedő szakemberek elé, egyúttal reméljük, hogy olvasóink is belelapoznak majd és megismerik közelebbről azt a sokoldalú munkát, melyet a 21. században egy könyvtáros végez…


 

Pdf formátumban való letöltés

E-könyvként való letöltés

Olvasói elégedettségmérés

Olvasói elégedettségmérés

A sok adatból néhányat látványos infografikán osztunk meg. Az eredményeket, ötleteket a 2023-as munkatervünkben igyekszünk megvalósítani. A hosszú elemzés Minőségirányítási dokumentumaink közé került, innen letölthető.

Köszönjük minden válaszadónak, hogy segítette munkánkat!

 

Kirakat - szakmai hírlevél Különszám

Minősített Könyvtár címmel tüntette ki a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Erről Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár levélben tájékoztatta Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgatót. A cím viselésére a könyvtár további öt évig jogosult.
A benyújtott pályázat szakmai beszámolója innen letölthető:
 

Kirakat - szakmai hírlevél 2. évf. 21. szám

Idei utolsó számunkban mi mással is foglalkoznánk, mint az olvasókkal? 2020 őszén elégedettségmérést végeztünk a használóink körében, melyek eredményeit egy színes infografikán adjuk most közre. Köszöjük a bizalmat, és a begyűjtött sok-sok ötletből rengeteg mindent igyekszünk megvalósítani a következő évben!

Oldalunk sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmény érdekében. Részleteket az adatkezelési tájékoztatóban talál.
Elfogadom