Minőségirányítás

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtárunkban 2011 óta Minőségirányítási Tanács működik, melynek célja a GVKIK minőségirányítási rendszerének felelősségteljes működtetése és fejlesztése. A GVKIK 2014-ben Minősített Könyvtári Címet nyert, melyet 2020-ban megújított. 2018-ban két rangos elismeréssel gyarapodott szakmai munkánk: Könyvtári Minőségi Díjat nyertünk, valamint az Olvasók Diadalával Minőség-Innováció 2018 pályázaton Nemzeti Díjnyertes elismerést kaptunk az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesületétől.

A Minőségirányítási Tanács feladatai:


 • elősegíti a könyvtár minőségpolitikai nyilatkozatának megvalósítását.
 • segíti az intézményi minőségügyi folyamatában részt vevő kollégák képzését
 • működteti a minőségirányításhoz kapcsolódó egyéb operatív feladatokat
 • felülvizsgálja, és szükség szerint javítja az önértékeléshez szükséges dokumentumokat
 • a minőségirányítási hiányosságok és fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel
 • minőségirányítási feladatok koordinálása
 • minőségüggyel kapcsolatos anyagok véleményezése

Küldetésnyilatkozat:


„A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, a tudomány, és gazdaság minden területén. A könyvtár munkatársainak küldetése, hogy szakmai felkészültségükkel biztosítsák a használóközpontú, minőségi könyvtári szolgáltatásokat. A könyvtár őrzi és ápolja a klasszikus könyv, zene, film - kultúrához kapcsolódó értékeket, elkötelezett híve az olvasásfejlesztési munkának. Biztosítja más könyvtárak és információszolgáltatók adatbázisának elérését, az Internet használatát, és közhasznú információs tevékenységet végez. Szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programjaival és a gazdag kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkező kisváros helyismereti gyűjteményének gazdagításával, feltárásával őrzi és megjeleníti a sajátos gödöllői arculatot.” 2017.

Jövőkép:


A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központot a jövőben úgy képzeljük el

 • Mint Gödöllő jelentős kulturális intézményét, amely korszerű gyűjteménnyel és szolgáltatásokkal rendelkezik és megfelelő háttere az élethosszig tartó tanulásnak.
 • A szabadidő hasznos eltöltésének helyszíne, kulturális találkozóhely.
 • Alkalmas arra, hogy a könyvtári rendszer valamennyi szolgáltatását közvetítse a használóinak.
 • Modern könyvtártechnikával felszerelt, ahonnan elérhető a világháló valamennyi információja.
 • Digitalizált és elektronikus dokumentumokat is gyűjt és közread, a hagyományos gyűjtemény mellett.
 • A hátrányos helyzetű emberek is egyenlő eséllyel vehetik igénybe szolgáltatásait.
 • Közösség építő, valóságos és virtuális közösségi tér, amelyet barátságos környezet és légkör jellemzi.
 • Együttműködik a város, a térség és a régió könyvtáraival, jó kapcsolatokat tart társintézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel.
 • Könyvtárosai sokoldalúak és jól képzettek, elhivatottak, egymással szemben elfogadóak.

Minőségpolitikai nyilatkozat


A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy a polgárok és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtsanak.

A szolgáltatások és a gyűjtemény szervezése használó központúságra épül, a könyvtár rendszeresen felméri a helyi használói igényeket és az szerint alakítja szolgáltatásait és a könyvtári állományt.

Minőségi szolgáltatást nyújt és szinten tartja azt. A szolgáltatások színvonalát rendszeresen ellenőrzi, elvégzi az esetleges korrekciókat, s annak eredményességét figyelemmel kíséri. Az egyes folyamatoknál kialakított határidőket betartja. A panaszokat kivizsgálja, a hibákat kijavítja.

A munkahelyi kultúrának legfontosabb eleme a minőség központú gondolkodás, melyet mind a munkavégzés során, mind a személyes kapcsolatokban, mind megjelenésükben kifejezésre juttatnak a munkatársak.

A könyvtár törekszik az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére, a könyvtár épületében, a könyvtári szolgáltatásokban, gyűjteményben, valamint a könyvtár honlapján és a közösségi hálón.

A könyvtári környezettel kapcsolatban is a minőségi szempontokat érvényesíti. Megfelelő terekben, kulturált berendezést biztosít a könyvtár használatához. A terek tisztasága, a gyűjtemény, a használók és a munkatársak személyi biztonsága és a környezet megóvása kiemelt figyelmet kap.

A könyvtár működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat nyilvánosságra hozza.

A könyvtárban a Minőségirányítási Tanács mellett négy munkacsoport működik, amelyek folyamatosan figyelemmel kísérik a minőségpolitikai elvek érvényesülését és fejlesztik a minőségirányítási rendszert.


Minősített Könyvtár Cím 2020 szakmai beszámoló

Könyvtári Minőségi Díj pályázat 2018

Alapító okirat 2020

Stratégiai terv 2016 - 2023

Minőségirányítási Kézikönyv

Szervezeti struktúra 2015

Szervezeti és működési szabályzat 2020

Könyvtárhasználati szabályzat 2020

Könyvtárhasználati szabályzat (rövidített, 2021)

Szolgáltatási normák

Olvasói elégedettségmérés 2016

Olvasói igényfelmérés 2017

Olvasói elégedettségmérés 2018

Olvasói igényfelmérés - KamaszHíd 2019

Olvasói elégedettségmérés 2020

Médiaszereplések 2017

Médiaszereplések 2018

Médiaszereplések 2019

Médiaszereplések 2020

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkaterve 2019

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkaterve 2020

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkaterve 2021

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkaterve 2022

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkaterve 2023

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ beszámolója 2018

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ beszámolója 2019

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ beszámolója 2020

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ beszámolója 2021

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ beszámolója 2022

Kirakat - szakmai hírlevél Különszám

Minősített Könyvtár címmel tüntette ki a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Erről Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár levélben tájékoztatta Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgatót. A cím viselésére a könyvtár további öt évig jogosult.
A benyújtott pályázat szakmai beszámolója innen letölthető:
 

Kirakat - szakmai hírlevél 2. évf. 21. szám

Idei utolsó számunkban mi mással is foglalkoznánk, mint az olvasókkal? 2020 őszén elégedettségmérést végeztünk a használóink körében, melyek eredményeit egy színes infografikán adjuk most közre. Köszöjük a bizalmat, és a begyűjtött sok-sok ötletből rengeteg mindent igyekszünk megvalósítani a következő évben!

Oldalunk sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmény érdekében. Részleteket az adatkezelési tájékoztatóban talál.
Elfogadom