GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Publikációk

Mienk itt a tér!

Adminisztrátor 2021-08-18 10:33:55

Miénk itt a tér! – avagy új könyvtári közösségi és szolgáltatási terek kialakítása és működése címmel tartott előadást a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. Vándorgyűlésének Pest megyei szekciójában
Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgató és Istók Anna igazgatóhelyettes.

Az előadás ppt változata a képre kattintva megtekinthető.

Zöld városban zöld könyvtár

Adminisztrátor 2021-08-17 09:42:21

Istók Anna - Tóth Gabriella: Zöld városban zöld könyvtár

Megjelent: Könyvtári Figyelő 2021/2. számában 239-246. oldal

A cikk a fotóra kattintva olvasható.

HOT! Longborn Edition

Adminisztrátor 2021-07-06 09:40:28

Véget ért a kreatív író-olvasó kamasztáborunk.

Fantasztikusak voltak a résztvevők, olvassátok el az általuk készített magazint smiley

Találkozás Mr. Darcy-val címmel hirdettük meg idei háromnapos kamasztáborunkat. Jane Austen korának megidézéseként a fiatalok egy korabeli pletykalapot készítettek el, olyan fontos témákban, mint a Miért ne féljünk érdekházasságot kötni?, vagy Hogyan előzzük meg a női hysteriát?

Az újság főszerkesztője Újvári Miklós volt.

Győri Krisztina - Maszlag-Lénárt Mónika - Tóth Gabriella:

A Bookstart program tapasztalatai a Gödöllői Városi Könyvtárban

Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 29. évf. 9. szám, 2020/9, 3-13.oldal

A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának beszámolója

A K2 továbbképzési sorozat 2019/2020-as évadának harmadik rendezvénye, amely ezúttal a célcsoportok hatékony megszólításához szükséges marketingtrükkök bemutatására vállalkozott, a vírushelyzet kapcsán érvényben lévő korlátozó intézkedések miatt rendhagyó módon, az online térben került megrendezésre 2020. április 29-én. Az esemény a Könyvtári Intézet munkatársai által korábban már többször kipróbált, online konferenciák lebonyolítására is alkalmas Zoom alkalmazással valósult meg, így maximum 100 fő részvételét tudtuk biztosítani szakmai napunkon. Ez a speciális helyzet előnyt és hátrányt is jelent egyben. Hátrány, mivel nem valósulhat meg személyes találkozás, és előny, mivel azok is részt vehetnek az eseményen, akik egyébként a hosszú utazás miatt ezt nem tehették volna meg.

A második előadónk Istók Anna volt a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központból, és Elégedettség helyett elkötelezettség – szolgáltatás helyett élmény című előadásában a saját könyvtárában alkalmazott jó gyakorlatokat mutatta be – nem kizárólag generációkon alapuló - célcsoportok megszólítására, és egyéb marketingtrükkökre vonatkozóan.

Bevezetőjében elmondta, hogy a GVKIK-ben 2014 óta működik marketing munkacsoport, ennek, a kreativitásra lehetőséget adó tevékenységnek a koordinálására, amelynek központi eleme az olvasó.

https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/szolj-hozza-hozza-szolj-marketingtrukkok-celcsoportok-0

A virtuális országjárás harmadik állomása: Pest megye könyvtárai a járvány idején (A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának cikke)

Pest megye területéről 46 könyvtár töltötte ki a kérdőívet. A válaszadók zömét a városi (28) és községi (14) könyvtárak alkotják. A képet színesíti egy szakkönyvtár, egy iskolai, egy  felsőoktatási, valamint a megyei hatókörű városi könyvtár véleménye is.

A pest megyei könyvtárak válaszai is azt bizonyítják, hogy az élet korántsem állt meg a könyvtárakban. A folyamatosan zajló háttértevékenységek mellett a használók kiszolgálása - különösen a közkönyvtárak esetében - más alapokra helyeződött, így megváltoztak a prioritások is. Természetes, hogy a könyvtárak nagy része a leltározási, állományrendezési feladatok felé fordul, vagy a szabályzatokkal kapcsolatos elmaradt tennivalókat végzi el, de több esetben a helyismerettel kapcsolatos feladatok is előtérbe kerültek (például helyi kiadvány szerkesztése települési évfordulóra, helyi folyóiratok analitikus feltárása). Néhány könyvtár itt meg is áll, esetleg online, vagy telefonos tájékoztatást nyújt. A többség azonban igyekszik a helyzethez igazodva plusz szolgáltatást is nyújtani: legyen az kulturális ajánló, online rendezvény, videokonferencia, online játékok, könyvek házhozszállítása, vagy  társadalmi szerepvállalás. A kommunikáció online térbe helyeződésével az egyik vélemény szerint szükséges az “informatikai írástudás megerősítése a kollégák körében valamint az új tudás beépítése a könyvtár szolgáltatási palettájába”.

Mi jelentene megoldás a helyzet okozta nehézségekre? A könyvtárak újranyitásának idejét ugyan még nem látjuk, de segítséget jelentene a  szakmai iránymutatás például az olvasók egészségének megőrzésében, az intézmények anyagi biztonsága és stabilitása,  a személyzet orvosi vizsgálata, gyermekfelügyelet megoldása, informatikai képzések, e-könyv kölcsönzési lehetőség megteremtése, szakmai együttműködés erősítése, nemzeti dedikált könyvtári hálózat kialakítása, nemzeti licencek a jogvédett tartalom könyvtári kontrollált eléréséhez.

Az intézmények az olvasókkal való kapcsolat megtartására nagy hangsúlyt fektetnek. Ennek érdekében az egyik községi könyvtárban például online olvasói klubot szerveznek. Önkéntes munka keretében több könyvtár is gondol nyugdíjas kollégáira, de részt vesznek gyógyszer- és ételkiszállításban is. A fenntartók is többnyire igénybe veszik a könyvtárak segítségét, például maszkok varrásába, szociális tevékenységek ellátásába vonják be a könyvtárosokat.

A válaszadók véleménye szerint az újranyitás után nehézségként jelentkezhet az elmarad feladatok (pl. pályázati vállalások, rendezvények) feltorlódása, a hosszú ideje kint lévő könyvek visszaszerzése. Egyes könyvtárak úgy vélik, hogy meg kell majd birkózni a zárt térbe történő visszatéréssel kapcsolatos félelmekkel, a visszahozott könyvek fertőtlenítésével, de problémát jelenthet az is, hogy az olvasók nagyon megszeretik az online szolgáltatásokat, és nehezen térnek vissza a hagyományos olvasáshoz.

Interjú

Kérésünkre Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója osztotta meg velünk a jelenlegi helyzettel kapcsolatos tapasztalatait.

https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/virtualis-orszagjaras-harmadik-allomasa-pest-megye

 

Széllel slamben

Adminisztrátor 2020-04-04 08:25:25

Istók Anna: Széllel slamben in Könyv, könyvtár, könyvtáros - 2019. július, 28. évfolyam, 7. száma. 4-9. oldal

Kamaszhíd - kamaszkönyvtár nyílt Gödöllőn

Adminisztrátor 2020-04-04 08:17:46

Istók Anna: Kamaszkönyvtár nyílt Gödöllőn in Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2018. december, 27. évfolyam, 12. szám. 36-46. oldal

 

Könyvtári Minőségi Díj 2018 pályázati anyag

Adminisztrátor 2019-02-20 10:50:07

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtári Minőségi Díjat nyert 2018-ban. A két innovatív szolgáltatás bemutatásáról készült teljes pályzati anyag letölthető a képre kattintva.

Istók Anna: Szeretetmárka építése elkötelezett fogyasztókkal in Könyvtári Figyelő 2018 Különszám, 37-51. oldal

A világ legboldogabb könyvtárai

Adminisztrátor 2018-06-06 11:25:10

Istók Anna munkatársunk 2017. május végén, az MKE Elnöksége által szervezett, egyhetes dániai szakmai tanulmányúton vett részt három másik könyvtáros kollégával együtt. A tanulmányút a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg az MKE és az IKSZ közös szervezésében. A tapasztalatokról a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás szakfolyóiratban jelent meg Istók Anna cikke, a 2018. 4. számában. A cikk a képre kattintva olvasható.

Marketing a könyvtárakban – avagy a szerelmes olvasó címmel tartott szakmai konferenciát az IKSZ a Gödöllői Városi Könyvtárban 2018. április 18-án. A nagy érdeklődéssel övezett napon a könyvtárosok elméleti és gyakorlati ismeretekkel is gazdagodtak. A vendégeket dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, majd elsőként dr. Szabó Zoltán egyetemi docens próbálta meg 40 percbe összesűríteni a szolgáltatásmarketing alapjait. Előadásának legfontosabb mondanivalója volt, hogy a marketing lényege: a fogyasztó van a fókuszban. A fogyasztó, aki kényelmes és lusta, és a negatív élményeit sokkal szívesebben osztja meg, mint ha valamivel elégedett. Éppen ezért nem elég közel vinni hozzá az információt, bizalmi kapcsolatot kell kiépíteni vele, ami segíthet minket abban, hogy a GAP modellben megfogalmazott eltérés olvasói igények és könyvtárosi elképzelések között csökkenjen. Szóba kerültek a marketing mix 4 P – 7 P – 4 C elemei és ennek variánsai is, mindezek közül az előadó szerint a könyvtárosok számára legfontosabb tényező a PEOPLE. Nem csak az olvasó, hanem a szolgáltatást végző könyvtáros személyisége is meghatározó, az ő motivációja, tudása, képzése, és a csapatmunka sikerén múlik egy könyvtár teljesítménye. A marketing tervezésekor további lényeges szempont, hogy soha nem a helyzetünkből induljunk ki, hanem elsőként a céljainkat határozzuk meg, mit szeretnénk elérni. Csak ezután jöhet minden más, az érték diagnosztika, a márka felépítése, a kommunikáció, majd a visszacsatolás. A márka is csak akkor működik, ha mögötte valós érték van, a fogyasztók kapcsán pedig minden könyvtárosnak érdemes szem előtt tartania azt, hogy nem az olvasók fejébe, még csak nem is a szívébe kell behatolnunk, hanem a zsigereibe: a legbelsőbb vágyaikat kell megtalálnunk.

2017-ben jelent meg egy egyetemi tankönyv Mészáros Aranka és Lestyán Katalin szerkesztésében Gödöllőn.

A Generációso(k)k – Tanulmányok a generációk témakörében címet viselő tanulmánykötetben a 200. oldaltól egy hosszabb fejezetben Istók Anna kolléganőnk számol be a Gödöllői Városi Könyvtár információs, web2.0, digitális kompetenciákat fejlesztő szolgáltatásairól, olvasásnépszerűsítő módszereiről, valamint arról, hogy milyen innovatív módon keresi a választ a digitális kor kihívásaira, az élethosszig tartó tanulás megvalósítására.

A tanulmány kötet letölthető itt: Generációso(k)k

 

Módszertani kiadvány - Több mint könyvtár

Adminisztrátor 2016-09-30 10:29:03

 

Könyvtárunk 2014-ben nyerte el a Minősített Könyvtár címet. A több éves minőségirányítási munka tapasztalatait, valamint az azóta eltelt időszak eredményeit, jó gyakorlatait, legnépszerűbb projektjeinket úgy gondoltuk, érdemes egy módszertani kiadványban a szélesebb közönség elé tárni. A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatását elnyerve 2016 szeptemberére készült el. Örömmel tárjuk a könyvtáros szakma és más, közművelődési, kulturális területen tevékenykedő szakemberek elé, egyúttal reméljük, hogy olvasóink is belelapoznak majd és megismerik közelebbről azt a sokoldalú munkát, melyet a 21. században egy könyvtáros végez…

 

Pdf formátumban való letöltéshez kattintson a képre!

 


  

 

ITT e-könyvként tölthető le.

 

 

Pest megyei könyvtárosnap 2015

Adminisztrátor 2015-06-25 15:05:02

Az MKE Pest Megyei Szervezete és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Pest Megyei Könnyvtárosnapot tartott Érden 2015. június 17-én.

 

Minőségmenedzsment a gyakorlatban címmel Istók Anna kolléganőnk tartott előadást.

 

Babaolvasó szakmai nap

Adminisztrátor 2015-06-25 14:43:20

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Babaolvasó szakmai napot tartott 2015. június 10-én, szerdán.

 

Baba-mama kuckó Gödöllőn címmel Maszlag-Lénárt Mónika kolléganők tartott előadást.

A prezentáció itt letölthető.

 

 

Új kihívások és lehetőségek a Z generáció oktatásában címmel rendeztek konferenciát a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2014. november 19-én.

 

A konferenciát Istók Anna kollégánk előadása zárta:
Web 2.0 alkalmazások az információ átadásában - az Ivetagr program tapasztalatai címmel.

Az előadás itt letölthető.

Elhangzott a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2013. április 20-án a Könyvtáros Klub keretén belül.

http://prezi.com/rkw7yldjj0xy/kovesd-a-konyvtarat/?kw=view-rkw7yldjj0xy&rc=ref-9917644

Előadó: Gergely Ildikó, tájékoztató, informatikus könyvtáros

Moderátor:  Liskáné Fóthy Zsuzsanna

(MKE Pest Megyei Szervezet, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ)

Soldevila Katalin-Török Andrea-Gergely Ildikó:

A digitális kultúra népszerűsítése egy kisvárosban

Megjelent: Könyvtári Levelező/Lap 2012. május

Elhangzott a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2012. április 20-án a Könyvtáros Klub keretén belül.

Könyvtári olvasásfejlesztés a gyakorlatban

Előadó: Liskáné Fóthy Zsuzsanna szakmai igazgatóhelyettes

Moderátor: Fülöp Attiláné igazgató

(MKE Pest Megyei Szervezet, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ)

Liskáné Fóthy Zsuzsanna - Családbarát könyvtár

Adminisztrátor 2011-05-10 15:12:16

Elhangzott a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2011. április 17-én a Könyvtáros Klub keretén belül.
Családbarát könyvtárak
FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtár, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Moderátor: Karakasné Kőszegi Katalin
(MKE Gyermekkönyvtáros Szekció)
Liskáné Fóthy Zsuzsanna: Családbarát könyvtár

Fülöp Attiláné - Gödöllő gyűjtemény

Adminisztrátor 2011-05-02 18:35:38

Elhangzott a váci Katona Lajos Városi Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete által rendezett Helyismereti tevékenység Pest megyében című tanácskozás és avatóünnepség alkalmával
2011. március 30.

Fülöp Attiláné: Gödöllő gyűjtemény

Elolvassam vagy e-olvassam?

Adminisztrátor 2015-06-25 16:00:51

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei szervezete és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Olvasószolgálatos műhely szakmai napot tartott Gödöllőn 2010. október 13-án.

Elolvassam vagy e-olvassam? Az e- könyvek, az e- könyvtárak jelene és jövője címmel.

A digitalizálás jelene és jövője a települési könyvtárakban című előadást kolléganőnk, Gerényi Krisztina tartotta.

 

Kókai István - MásArc

Adminisztrátor 2011-05-02 18:51:45

Elhangzott az érdi könyvtárosnapon 2009. szeptember. 16.

Kókai István: MásArc videó- és zenei gyűjtemény

Bana Éva, Istók Anna - Rapid randi könyvekkel

Adminisztrátor 2011-05-02 18:50:27

Elhangzott az Olvasókörök szervezése és vezetése c. tréningen a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban Nyíregyháza, 2009. február 9.

Bana Éva, Istók Anna: Rapid randi könyvekkel  gyakorlati feladatok olvasókörös csoportmunkához.

 

Bana Éva: Olvasókörök rendhagyóan

Adminisztrátor 2011-05-24 11:19:54

Bana Éva: Olvasókörök rendhagyóan

Elhangzott: 

Az Olvasókörök szervezése és vezetése c. tréningen a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban

Nyíregyháza, 2009. február 9.

Liskáné Fóthy Zsuzsanna:

Tájékoztatás a gyakorlatban, avagy a gyors információtól az irodalomkutatásig

Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros 2008. december

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. Vándorgyűlésén, Szombathely 2008.

Maszlag-Lénárt Mónika előadása: Erzsébet királyné a 21. században

Blogok, interaktív oldalak, filmek. Gödöllői tapasztalatok egy olvasóvetélkedő tükrében. 

ppt változat

pdf változat

Istók Anna:

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerű könyvtárhasználati kérdőív eredményeit a gyakorlatban?

Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros 17. évf. 12. szám – 2008.december 33-37.pp

Istók Anna: Benchmarking – érdemes vajon másoktól tanulni?

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése nyomán.

Megjelent: Könyv, könyvtár könyvtáros 2007. október

A benchmarking módszer alkalmazási lehetősége közművelődési könyvtárakban Magyarországon
Istók Anna, PhD. levelezős hallgató 2. évfolyam
Szent István Egyetem, Gödöllő

Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros 2003. október

©Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ

Oldaltérkép

mobil változat

Bezárás
Oldalunk sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmény érdekében. Részleteket az adatkezelési tájékoztatóban talál.
Elfogadom